1974
1974
שולי הציורפרופילפנדהשנות ה-70מלאךהקדשהכיתוביוליססצורה מופשטת/קונקרטיתאיש צועדמתווהפנקס רישוםרוגטקהעליםמסגרתריינהולדהדפסאורנמנטג`יימס ג`ויס