צלב (על פי ג
צלב (על פי ג'וטו)
1974, 22.5X31.5, מקטע רפרודוקציה מוצמד למצע עץ (עבודה לא גמורה)
מוזיאון ישראל, ירושלים
צלב (על פי ג'וטו)
1974, 22.5X31.5, מקטע רפרודוקציה מוצמד למצע עץ (עבודה לא גמורה)
מוזיאון ישראל, ירושלים