תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלום
תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלום
1974, 41X33.5, עיפרון על נייר
תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלום
1974, 41X33.5, עיפרון על נייר
דף מתוך "יוליסס" של גתל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלוםצורה