פנדה
פנדה
קומפוזיציה מלבניתאמצע שנות ה-601965ילדיםדמויותאורנמנטהגדת סרייבותחילת שנות ה-601964הסיפרה 2אווירוןמספריים1963שתי דמויותאדום וכחולעירוםקראצים1966שולי הציורפרופילקשתמלאךסוף שנות ה-601967שנות ה-701974קוים של חייט1970מסגרת1968מוטיב יהודיהקדשה1969ריינהולדשני עציםמתווה1973כיתובגיאומטריהשטיחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהלוחצורה בקו 8סירה