קשת
קשת
עלי זהבמוטיב יהודיתחילת שנות ה-601961לוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלום1962פנדה19631966קראציםאמצע שנות ה-60צורה מופשטת/קונקרטיתפנקס רישוםשנות ה-70