Hoopsa Boyaboy Hoopsa
Hoopsa Boyaboy Hoopsa
1974, 26X38.5, צבע מים, עיפרון וגואש על נייר
Hoopsa Boyaboy Hoopsa
1974, 26X38.5, צבע מים, עיפרון וגואש על נייר
ללא כותרתציוראיש צעיר ליד הנהרמתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה