מתווה ל"רוגטקה"
מתווה ל"רוגטקה"
1974, 27X21.5, עיפרון ופסטל על נייר
מתווה ל"רוגטקה"
1974, 27X21.5, עיפרון ופסטל על נייר
איש צועדמתווה ל"רוגטקה"ללא כותרת ("רוגטקה")