1967
1967
לוחהגדת סרייבוסוף שנות ה-60הסיפרה 2שרבוטכובעאדום וכחולשולי הציורמלאךפנדהכיתובמסגרתעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילאורנמנטריינהולדעלים