Abstract/Concrete Form
Abstract/Concrete Form
דבורה ואריהדיוקןשנות ה-40הקדשהאברהם חלפישנות ה-30כיתובשנות ה-70קוביות