קוביות
קוביות
ריינהולדקראציםסוף שנות ה-601968מתווהפרופילאדום וכחולשולי הציור