קוביות
קוביות
Study1974The SeventiesSketch BookConcrete/abstract Form