ללא כותרת
ללא כותרת
1968, 20X32
ללא כותרת
1968, 20X32
ציורללא כותרתללא כותרתח"י פעמים