ללא כותרת
ללא כותרת
1967 בקירוב, 24X16.7, עיפרון וצבע מים על נייר
ללא כותרת
1967 בקירוב, 24X16.7, עיפרון וצבע מים על נייר
מלאך נופלרוח אדומה ורוח כחולהללא כותרתקומפוזיציה