חרקוב
חרקוב
שרבוטפרופילאמצע שנות ה-60צקפרצורה מופשטת/קונקרטיתעלי זהבמסגרת סגלגלהכיתובקוים של חייטשולי הציורסוף שנות ה-60ראצ`יקמתווההדפסשנות ה-70תחילת שנות ה-60