חרקוב
חרקוב
שרבוטכובעפרופילאמצע שנות ה-601966קומפוזיציה מלבניתכיתוב1964עלי זהבחייטשולי הציורסוף שנות ה-601968ראצ`יקתערוכה: צורת הדברמתווההדפס1972שנות ה-701973צורה סגלגלה1962תחילת שנות ה-60