מסגרת
מסגרת
צורה סגלגלהסוף שנות ה-60כיתובפרופילשנות ה-701970שרבוטצורה מופשטת/קונקרטיתאדום וכחול1967פנדהאורנמנטריינהולדעליםמתווההדפס1974תערוכה: צורת הדברמלאךלוחצקפרהסיפרה 2אמצע שנות ה-601966מוטיב וצורהזמנים מקומות צורותקראציםעלי זהבקומפוזיציה מלבנית1965הקדשה