מסגרת
מסגרת
מסגרת סגלגלהסוף שנות ה-60כיתובפרופילשנות ה-70שרבוטצורה מופשטת/קונקרטיתאדום וכחולפנדהריינהולדמתווההדפסמלאךצקפראמצע שנות ה-60הסיפרה 2קומפוזיציה מלבניתהקדשה