1965
1965
שולי הציורצורה סגלגלהאמצע שנות ה-60קראציםקומפוזיציה מלבניתזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהפנדהכובעפרופילמסגרתילדיםלוחתחילת שנות ה-601962תערוכה: צורת הדבר