1965
1965
שולי הציורמסגרת סגלגלהאמצע שנות ה-60קומפוזיציה מלבניתפנדהחריטה בצבעפרופילמסגרת