1960
1960
שולי הציורמסגרת סגלגלהאמצע שנות ה-60קומפוזיציה מלבניתפנדהחריטה בצבעפרופילמסגרת