שולי הציור
שולי הציור
צורה סגלגלהאמצע שנות ה-601965כובעאדום וכחולסוף שנות ה-6019681967פנדהקראציםילדיםלוחאורנמנטפרופילריינהולד1969צורות יסודשנות ה-701974מלאךקומפוזיציה מלבנית1970גרידחרקובחייטתבליטסירהצורה בקו 81971שני עציםכיתובקוביות