צקפר
צקפר
עלי זהבמסגרת סגלגלהתחילת שנות ה-60כיתובצורה מופשטת/קונקרטיתאמצע שנות ה-60מתווהשרבוטמסגרתחרקוב