1972
1972
שנות ה-70אדום וכחולטכניקה מעורבתצורה מופשטת/קונקרטיתצורהצורה סגלגלהלוחתערוכה: צורת הדברמתווההקדשה1971כיתובג`יימס ג`ויסחרקובהדפסראצ`יק