1972
1972
שנות ה-70אדום וכחולצורה מופשטת/קונקרטיתצורהמסגרת סגלגלהמתווההקדשהיוליססכיתובחרקובהדפסראצ`יק