1967
1967
לוחהגדת סרייבוסוף שנות ה-60הסיפרה 2שרבוטתערוכה: צורת הדברכובעאדום וכחולשולי הציורמלאךפנדהכיתובמסגרתעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילאורנמנטריינהולדעלים