סוף שנות ה-60
סוף שנות ה-60
לוחהגדת סרייבו1967הסיפרה 2שרבוטתערוכה: צורת הדברמסגרתצורה סגלגלהכיתובקראצים1968קומפוזיציה מלבנית1964זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהאדום וכחולכובעשולי הציורפנדה1969הקדשהריינהולדקוביותמתווהפרופילמלאךאורנמנטצורות יסודראשים מצולביםצורה בקו 8סירהעפרוןציור על ציורעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתחרקובחייטתערוכה 1968כרזהתבליטמוטיב יהודיראצ`יקעלים