סוף שנות ה-60
סוף שנות ה-60
1967הסיפרה 2שרבוטתערוכה: צורת הדברמסגרתצורה סגלגלהכיתובקראצים1968קומפוזיציה מלבנית1964תערוכה: זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהאדום וכחולכובעשולי הציורפנדה1969הקדשהריינהולדקוביותמתווהפרופילמלאךראשים מצולביםצורה בקו 8סירהעפרוןלוחציור על ציורעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתחרקובקוים של חייטתערוכה 1968כרזההגדת סרייבוראצ`יק