סוף שנות ה-60
סוף שנות ה-60
הסיפרה 2שרבוטמסגרתמסגרת סגלגלהכיתובחריטה בצבעקומפוזיציה מלבניתאדום וכחולפנדההקדשהשולי הציורריינהולדקוביותמתווהפרופילמלאךראשים מצולביםצורה בקו 8סירהציור על ציורעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתחרקובקוים של חייטעפרוןראצ`יק