קומפוזיציה מלבנית
קומפוזיציה מלבנית
הסיפרה 2הגדת סרייבואמצע שנות ה-601966תחילת שנות ה-601963לוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהקראצים1968סוף שנות ה-6019641965תערוכה: צורת הדברחרקובכיתובעלי זהבפנדהצורה מופשטת/קונקרטית1962פרופילמסגרתשולי הציוראדום וכחולשנות ה-7019701969