Profile
Profile
פנדהתחילת שנות ה-60הסיפרה 2קומפוזיציה מלבניתאמצע שנות ה-60חריטה בצבעחרקובכיתובעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתאדום וכחולעירוםסוף שנות ה-60