1964
1964
פנדההגדת סרייבותחילת שנות ה-60הסיפרה 2קומפוזיציה מלבניתאמצע שנות ה-60תערוכה: צורת הדברלוחקראציםחרקובכיתובעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתשתי דמויותאווירוןמספרייםאדום וכחולעירום1968סוף שנות ה-60זמנים מקומות צורותמוטיב וצורה