תצלום
תצלום
קשתעלי זהבמוטיב יהודיתחילת שנות ה-601961אופנייםהקדשה1973שנות ה-70