עלי זהב
עלי זהב
לוחקשתמוטיב יהודיתחילת שנות ה-601962זמנים מקומות צורותמוטיב וצורה1961תצלוםצקפרצורה סגלגלהמלאךכיתובקראצים1960תערוכה: צורת הדברצורה מופשטת/קונקרטיתסוף שנות ה-601967אמצע שנות ה-601966חרקובקומפוזיציה מלבנית1964מסגרת