מתווה
מתווה
שנות ה-40תיאטרוןהדפסשנות ה-70צקפרמסגרת סגלגלהאמצע שנות ה-60ריינהולדקוביותפרופילסוף שנות ה-60אדום וכחולראשים מצולביםצורה מופשטת/קונקרטיתקוביןאיש צועדחרקובראצ`יקשני עציםכיתובמסגרתפנדה