מתווה
מתווה
שנות ה-40תיאטרוןהדפסמכתבשנות ה-701970צקפרצורה סגלגלהאמצע שנות ה-601966קו 6ריינהולדקוביותפרופילסוף שנות ה-601968אדום וכחולאורנמנטהגדת סרייבוראשים מצולביםתערוכה 1968כרזהצורה מופשטת/קונקרטית1972עפרוןפנקס רישוםקובין1971איש צועד1974דיו על נייררוגטקהחרקובראצ`יקשני עצים1973תערוכה: צורת הדברכיתובעליםמסגרתפנדהמוטיב יהודיגיאומטריהשטיחקראצים