קשת
קשת
עלי זהבמוטיב יהודיתחילת שנות ה-60פנדהחריטה בצבעאמצע שנות ה-60צורה מופשטת/קונקרטיתפנקס רישוםשנות ה-70