1961
1961
מוטיב יהודיתחילת שנות ה-60עלי זהבקשתלוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלוםתערוכה: צורת הדברצקפרצורה סגלגלה