1961
1961
מוטיב יהודיתחילת שנות ה-60עלי זהבקשתצקפרמסגרת סגלגלה