בית כנסת
בית כנסת
מוטיב יהודישנות ה-401949ראשון לציוןתחילת שנות ה-501953נוף