אוטובוס
אוטובוס
שנות ה-40נוףחריטה בצבעתחילת שנות ה-50סוף שנות ה-50