אוטובוס
אוטובוס
שנות ה-401944נוף1948קראציםתחילת שנות ה-501954סוף שנות ה-501955תערוכה: צורת הדבר