1962
1962
תחילת שנות ה-60קומפוזיציה מלבניתעלי זהבקשתכיתובצקפרמסגרת סגלגלהצורה מופשטת/קונקרטיתחרקוב