1962
1962
תחילת שנות ה-60קומפוזיציה מלבניתלוחעלי זהבקשתמוטיב יהודיזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהכיתובצקפרצורה סגלגלהצורה מופשטת/קונקרטיתחרקוב1965תערוכה: צורת הדבר