1963
1963
קומפוזיציה מלבניתתחילת שנות ה-60לוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהאווירוןמספרייםפנדהקשת