תחילת שנות ה-60
תחילת שנות ה-60
1962קומפוזיציה מלבניתלוח1965תערוכה: צורת הדברמוטיב יהודי1961עלי זהבקשתזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלוםפנדההגדת סרייבו1964הסיפרה 2צקפרצורה סגלגלהכיתובצורה מופשטת/קונקרטית1963אווירוןמספרייםפרופילמלאךקראצים1960חרקוב