תחילת שנות ה-60
תחילת שנות ה-60
קומפוזיציה מלבניתמוטיב יהודיעלי זהבקשתפנדההסיפרה 2צקפרמסגרת סגלגלהכיתובצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילמלאךחריטה בצבעחרקוב