שולחן
שולחן
קרמיקהתחילת שנות ה-50סוף שנות ה-50כיתוב