קרמיקה
קרמיקה
שנות ה-40שולחןתחילת שנות ה-50סוף שנות ה-50כיתוב