קרמיקה
קרמיקה
מוטיב יהודישנות ה-401940שולחןתחילת שנות ה-50סוף שנות ה-501958כיתוב