מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
תחילת שנות ה-60עלי זהבקשתהגדת סרייבואמצע שנות ה-60חריטה בצבעפנדהצורה מופשטת/קונקרטיתפנקס רישוםשנות ה-70