מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
קרמיקהשנות ה-401940בית כנסת1949ראשון לציוןתחילת שנות ה-501953נוףאורנמנטקראציםסוף שנות ה-501955ילדיםדמויותהגדת סרייבותחילת שנות ה-601961עלי זהבקשתלוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלוםתערוכה: צורת הדבר1962אמצע שנות ה-601966פנדהסוף שנות ה-60כיתובאדום וכחולגיאומטריהשטיחמתווה1973שנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטיתפנקס רישום