1966
1966
אמצע שנות ה-60קו 6מוטיב יהודיהגדת סרייבוהסיפרה 2קומפוזיציה מלבניתצקפרצורה סגלגלהמתווהלוחצורה מופשטת/קונקרטיתשרבוטמסגרתמוטיב וצורהזמנים מקומות צורותקראציםעלי זהבכיתובכובעאדום וכחולהנציב העליוןדיוקןתערוכה: צורת הדברחרקובפרופילפנדהמלאךהקדשהקשת