אמצע שנות ה-60
אמצע שנות ה-60
פנדהמוטיב יהודיהגדת סרייבוהסיפרה 2צקפרמסגרת סגלגלהמתווהצורה מופשטת/קונקרטיתשרבוטמסגרתחרקובעלי זהבשולי הציורקומפוזיציה מלבניתחריטה בצבעכיתובאדום וכחולהנציב העליוןפרופילעירוםמלאךהקדשהקשת