פנדה
פנדה
קומפוזיציה מלבניתאמצע שנות ה-601965קראציםכובעאדום וכחולסוף שנות ה-601968ילדיםדמויותאורנמנטתערוכה: צורת הדברתערוכה: צורת הדבר 2019הגדת סרייבותחילת שנות ה-601964הסיפרה 2אווירוןמספריים1963שתי דמויותעירום1966שולי הציורפרופילקשתמלאך1967שנות ה-701974קוים של חייט1970מסגרתמוטיב יהודיהקדשה1969ריינהולדשני עציםמתווה1973כיתובגיאומטריהשטיחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהלוחצורה בקו 8סירה