אורנמנט
אורנמנט
תחילת שנות ה-50קראציםמוטיב יהודיסוף שנות ה-501955ילדיםדמויותמתווהריינהולדסוף שנות ה-601968לוחשולי הציורפרופיל1969צורות יסודתערוכה: צורת הדברצורה בקו 8סירהמסגרתעלים1967הדפס1974שנות ה-701953פנדהאמצע שנות ה-60תערוכה: צורת הדבר 2019