שנות ה-30
שנות ה-30
רישוםעירוםדיוקןאמסטרדםתל- אביבפנקס רישוםנוףזיכרון יעקבאברהם חלפיביוגרפיהתיאטרוןתפניםטבע דומםפרחים