1952
1952
דמויותתחילת שנות ה-50פרחיםטבע דומםחריטה בצבע