רישום
רישום
שנות ה-30עירוםדיוקןשנות ה-40הקדשהתחילת שנות ה-50דבורה ואריהסוף שנות ה-50תפנים