תל- אביב
תל- אביב
שנות ה-30פנקס רישוםנוףשנות ה-40דבורה ואריה