תל- אביב
תל- אביב
שנות ה-30פנקס רישוםנוףשנות ה-401944דבורה ואריה1943