מסגרת סגלגלה
מסגרת סגלגלה
צקפרעלי זהבתחילת שנות ה-60מתווהאמצע שנות ה-60צורה מופשטת/קונקרטיתשרבוטמסגרתשולי הציורסוף שנות ה-60כיתובצורהשנות ה-70ראצ`יקחרקובפרופילהסיפרה 2סוף שנות ה-50חריטה בצבעדיוקןתפנים