1943
1943
דבורה ואריהדיוקן עצמידיוקןשנות ה-40הקדשהתל- אביבנוףתיאטרוןטבע דומםפרחיםאגרטל