צורה
צורה
קוים של חייטשנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטיתמסגרת סגלגלהפרופיל