צורה
צורה
חייטשנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטית1971תערוכה: צורת הדברצורה סגלגלה1972לוח