דיוקן עצמי
דיוקן עצמי
דבורה ואריהדיוקןשנות ה-401943הקדשה